Operatsiooni hind

Ninaplastika on väga variatsioonirikas kirurgia liik. Ninaoperatsiooni maht sõltub paljudest individuaalsetest faktoritest, aga ka kirurgi tehnilistest eelistustest. Seetõttu on hinna kujundamiseks vajalik esmane visiit, esteetiline analüüs, algse operatsiooniplaani koostamine.

Orienteeruvad hinnad on sõltuvalt korrigeeritavast probleemist järgmised:

Kerge defekti korrigeerimine (nt väike küür, nahadefekt)3000 – 3500€
Ninatipu plastika3500 – 5000€
Kõvera nina sirgendamine3000 – 5500€
Ninatipp + ninaselg4000 – 5500€
Keeruka defekti korrigeerimine5000 – 6000€

Lõikusele võivad lisanduda lisatasud haigla voodipäeva ja lisateenuste eest Fertilitas Erahaigla hinnakirja alusel.