Ninaplastikast

Ninaplastika on operatsioon, millega muudame nina kuju. Lõikuse eesmärgiks võib olla väline muutus, ninahingamise parandamine või mõlemad. Võimalik on muuta nina suurust, kuju, proportsioone. Operatsiooni planeerides tuleb arvesse võtta ka ülejäänud näo iseärasusi ja kooskõla. Õnnestunud ninaplastika järel sobib nina ülejäänud näoga silmatorkamatult.

Sagedasti on operatsiooni esteetiliseks eesmärgiks küüru eemaldamine, ninatipu kuju muutmine või kõveruse korrigeerimine. Nina välise kuju parandamist saab ühendada ninahingamise parandamisega ja see on isegi eelistatud.

Ninaplastika on tehniliselt üks keerukamaid lõikusi plastikakirurgias. Kasutusel on palju erinevaid tehnikaid. Järgnevalt annan lühiülevaate operatsioonitehnikatest.

Ninaplastika meetodid

Avatud ninaoperatsioon

Kasutatakse keerukamate deformatsioonide puhul kui ilukirurgil on vaja täit ligipääsu nii ninatipu kui ninaselja struktuuridele. Avatud meetodit eristab kinnisest meetodist lõige kolumellal – kõige kitsamas piirkonnas sõõrmete vahel. Sageli on see ainus väline lõige, mis ninaplastika puhul sooritatakse. Tavaliselt on paranemise järel arm selles piirkonnas vaevumärgatav. Avatud meetodi eeliseks on suur täpsusaste, kuna kirurgil on parim võimalik nähtavus ja ligipääs nina struktuuridele. Loe rohkem siit

Kinnine ninaoperatsioon

Selle meetodi puhul ei tehta ninale reeglina väliseid lõikeid ja kogu nina kuju muutmiseks vajalik ligipääs nina kõhrelistele ja luulistele struktuuridele saavutatakse ninasõõrmete sisse tehtud lõigete kaudu. Selle tehnika eeliseks on välise armi puudumine, kuid on veidi suurem risk mitte soovitud kujumuutusteks ja ebasümmeetriateks, kuna kirurgil on vähesem nähtavus ja ligipääs nina struktuuridele. Loe rohke siit

Väljalõikav ninaplastika excisional rhinoplasty

Operatsioonitehnikad, mille puhul soovitud tulemuse saamiseks eemaldatakse ninast kudet. Näiteks vähendatakse ninatipu kõhresid. Selle tagajärjel toimub armistumine, mis tingib hilisema kujumuutuse. Nende tehnikatega on soetud paljud üldtuntud ninaplastika tüsistused nagu näiteks näpistatud välimusega ninatipp „pinched nose“. Seetõttu ei ole välja lõikavad tehnikad enam valdavalt kasutusel.

Struktuurne ninaplastika

Kui välja lõikava ninaplastika puhul püütakse nina kuju muuta liigset eemaldades, siis struktuurse ninaplastika puhul on filosoofia vastupidine: nina kuju saab muuta paremaks andes õigetesse piirkondadesse ninakõhredele tugevust juurde. Õiges piirkonnas ninakõhresid tugevdades on  võimalik korrigeerida näiteks liigümarat ninatippu, kõverdunud või sisse vajunud ninaselga, hingamisel sisse vajuvaid ninatiibasid ja palju teisi nina deformatsioone.

Säilitav ninaplastika

Ingl. Preservation rhinoplasty, on viimastel aastatel populaarsust kogunud ninaoperatsioonide alamliik, mille eeliseks on teatud tüsistuste riski vähenemine ja kiirem taastumisaeg. See on teostatav nii lahtisel kui kinnisel meetodil koosneb kolmest peamisest etapist:

  • Nina pehmete kudede maksimaalne säästmine kasutades lõigeteks vaid kõige vähem traumeerivaid koekihte.
  • Ninatipu sidekoeliste ligamentide säilitamine, mis tagab kiirema taastumise, parema ninatipu asendi, ja lõpptulemuse.
  • Ninaselja loomuliku sileduse säilitamine. Säästva ninaplastika tehnikatega on võimalik ninaselja kuju muuta nii, et selle kõhre ja luu välispind jääb kahjustamata. Nii on tõenäosus ebatasasuste tekkimiseks väiksem.  

See on vaid lühike ja üldistav kokkuvõte ninaplastika laiemalt levinud tehnikatest. Neist esineb hulgaliselt variatsioone, on kirjutatud tuhandeid lehekülgi erialakirjandust, peetud arvukaid konverentse ja koolitusi. Operatsioonimeetodid on pidevas arenemises ja muutumises.

Iga nina on unikaalne ja tihti on seetõttu ka operatsioonitehnika individuaalne ja võib sisaldada elemente mitmest kirjeldatud operatsioonitehnikast.

Teile sobiva individuaalse operatsiooniplaani koostame vastuvõtu ja sellele järgneva fotodel põhineva analüüsi käigus.