Ninaplastikast

Ninaplastika on operatsioon, millega muudame nina kuju. Lõikuse eesmärgiks võib olla väline kujumuutus, ninahingamise parandamine või mõlemad. Võimalik on muuta nina suurust, kuju, proportsioone. Operatsiooni planeerides tuleb arvesse võtta ka ülejäänud näo iseärasusi ja kooskõla. Õnnestunud ninaplastika järel sobib nina ülejäänud näoga silmatorkamatult.

Sagedasti on operatsiooni esteetiliseks eesmärgiks küüru eemaldamine, ninatipu kuju muutmine või kõveruse korrigeerimine. Nina välise kuju parandamist saab ja on soovitatav ühendada ninahingamise parandamisega. Ninavahesein on oluline tugistruktuur nina välistele elementidele, mispärast on otstarbekas ühendada ninavaheseina plastika esteetilise lõikusega, mitte teha ninavaheseina plastikat eelnevalt eraldi.

Ninaplastika on tehniliselt üks keerukamaid plastilisi lõikusi. Kasutusel on palju erinevaid tehnikaid. Ninaplastikat on võimalik teostada avatud või kinnisel meetodil. Neist esimese puhul tehakse ninavaheseina välise osa nahale lõige. See piirkond ei ole silmatorkav ja hästi teostatud lõikuse puhul ei jää lõikest märgatavat armi. Tehnika valik sõltub esteetilisest defektist, soovitud muutustest aga ka kirurgi eelistustest.

Vahel ei pruugi operatsioon piirduda vaid ninaga. Suuremate lõikuste ja kordusoperatsioonide puhul võib olla vajalik doonormaterjali võtmine kõrvalestalt või roidekõhredelt. Üldjuhul ei jää lõikuse järel nendesse piirkondadesse nähtavat või tunnetatavat püsivat defekti. Sellise operatsiooni laienduse arutame vajadusel läbi operatsioonieelse visiidi käigus.

Tehnika valikul on väga oluline arvestada konkreetse nina iseärasusi. Iga nina on unikaalne ja sellest lähtuvalt kujuneb iga operatsioon individuaalseks. Lõikusele eelneb tavaliselt kaks põhjalikku visiiti, mille käigus hindame Teie nina ja soovitud muutusi, samuti nina funktsiooni ning kaasuvaid haigusi. Teeme Teie ninast fotod, millel saate detailselt kirjeldada soovitud muutusi ja mis on aluseks operatsioonieelsele fototöötlusele eesmärkide visualiseerimiseks.